Doel

DOEL

  1. De stichting heeft ten doel:
  • de bevordering van de modevormgeving en -styling in Nederland en de verdere ontwikkeling daarvan door middel van het instellen en toekennen van prijzen en /of awards aan aankomende talenten of bestaande kunstenaars in het vakgebied, het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van ontwerpwedstrijden, waarvan de ontwerpen eventueel in musea ten toon gesteld worden;
  • het organiseren en mogelijk maken van al dan niet virtuele tentoonstellingen ten bevordering van de culturele ontwikkeling van modevormgeving en -styling;
  • het (doen) verzorgen van publicaties ter vergroting van de bekendheid van de ontwikkeling in het vakgebied.

Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

  1. Binnen haar doelstelling kan de stichting de financieringen verstrekken bij wijze van garantie-subsidie of a fonds perdu.

Gelden en niet-geldelijke ondersteuning zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor zover kosten van te ondersteunen activiteiten niet uit aan de onderzoekers casu quo aanvragers ter beschikking staande reguliere financieringsbronnen kunnen worden bestreden, een en ander ter beoordeling van het bestuur.

Het bestuur is bevoegd op het kapitaal in te teren maar dient primair de revenuen uit het kapitaal ter verwezenlijking van de doelstelling aan te wenden.

  1. De stichting streeft haar doelstelling na zonder enig onderscheid des persoons.
  2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

MISSIE

Missie en strategie: “Stichting Joke Veeze Foundation wil hulp en bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van modevormgeving en -styling in Nederland. De stichting realiseert haar missie door financieel bij te dragen aan wedstrijden – eventueel in samenwerking met andere Nederlandse organisaties –  die actief zijn binnen de creatieve sector. Dat doet de stichting via de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van de stichting. Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan de carrières van aankomende talenten of bestaande kunstenaars.”

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s